VAN MUNTEN, KAARTEN, PRENTEN
EN SCHILDERIJEN…

Museale Collectie

De rijke historie van Twente door de eeuwen heen. Door alle lagen van de bevolking heen ook. Vormgegeven en verbeeld in tal van schilderijen en duizenden alledaagse gebruiksvoorwerpen…

DE SCHATBEWAARDERS VAN HET TWENTSE ERFGOED

De Oudheidkamer Twente voelt grote verantwoordelijkheid voor het behoud van Twentse gebruiken en het cultureel erfgoed. Daarom noemen wij onszelf de schatbewaarders van het Twentse ergoed.
Ruim honderd jaar geleden werd de Oudheidkamer Twente opgericht door Twentse fabrikantenfamilies. Ze vreesden voor het verdwijnen van het Twents cultureel erfgoed en besloten zich in te zetten om de Twentse geschiedenis in leven te houden. In 1905 richtten ze de vereniging Oudheidkamer Twente op. In de afgelopen honderd jaar werd door aankopen en schenkingen de collectie groter en groter. Schilderijen, gebruiksvoorwerpen, boeken. Inmiddels is de collectie in verschillende musea, oudheidkamers en kerken te zien en kan iedereen het Twents cultureel erfgoed beleven.

MUSEALE COLLECTIE

De rijke historie van Twente door de eeuwen heen. Door alle lagen van de bevolking heen ook….

GENEALOGIE

Voor vragen over stamboomonderzoek kunt u het beste contact opnemen met het bestuur van de Oudheidkamer Twente door middel van het berichtvenster onderaan deze pagina

MEDIATHEEK

De bibliotheek, het historisch archief, het documentatiearchief, het fotoarchief… Wat ook het…

POPARCHIEF

Een en al popgeschiedenis, de geschiedenis van Twente. Een en al muziek dus. In alle soorten en…

TWENTSE TAALBANK

De Twentse Taalbank is het…

UITGEVERIJ TWENTSE MEDIA

Boeken, gedrukt en digitaal, magazines, dvd’s, cd-roms… Manieren te over om van wat er ook maar te…

Ons laatste nieuws