Inschrien

Tijdschrift

’t Inschrien is het kwartaalblad van de Oudheidkamer Twente. Genoemd naar een klein verborgen vakje in een tuugkist (dekenkist) waarin vroeger kostbare voorwerpen werden bewaard, probeert het blad de geschiedenis van Twente onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Doelstelling

Sinds 1968 is ’t Inschrien het enige Twentse tijdschrift dat continue de mogelijkheid biedt voor iedereen over de geschiedenis van Twente, of een gedeelte daarvan, te publiceren. We willen het huidige Twente, of actuele ontwikkelingen binnen de maatschappij, spiegelen aan Twente in het verleden. De redactie wil daarbij graag artikelen opnemen die ‘boven het maaiveld uitsteken’. ’t Inschrien is geen wetenschappelijk tijdschrift, maar plaatst wel graag wat meer diepgaande artikelen.

Verenigingsblad

Daarnaast is ’t Inschrien een verenigingsblad. Het bevat verslagen van activiteiten van de Oudheidkamer Twente en kondigt toekomstige activiteiten aan. In elk nummer wordt een stuk uit de collectie van de Oudheidkamer Twente aan het lezerspubliek gepresenteerd. Daarnaast worden in ’t Inschrien onderzoeksresultaten van de Oudheidkamer Twente gepubliceerd.

Podium

’t Inschrien plaatst graag bijdragen over ‘onbekende’ onderwerpen of van ‘minder bekende’ auteurs. De redactie biedt graag een podium voor leden van plaatselijke historische verenigingen, studenten of andere personen om hun onderzoeksresultaten te publiceren. Alle artikelen worden getoetst aan de richtlijnen voor publicatie.

Abonnement

Leden van de Oudheidkamer Twente krijgen ‘t Inschrien vier keer per jaar gratis thuisgestuurd. Losse nummers zijn voor € 5,- verkrijgbaar via secretariaat@oudheidkamertwente.nl

Redactie ’t Inschrien

Postadres: Stroinksbleekweg 12b, 7523 ZL Enschede
Mail: redactie@oudheidkamertwente.nl
Redactie: vacature

Oude nummers van ’t Inschrien (1968-2022) zijn in te zien op de website van de Twentse Taalbank.