Monumenten

De Oudheidkamer Twente beschikt over een viertal grondgebieden met een prehistorische of historische waarde. Deze zijn in de eerste helft van de twintigste eeuw door schenking verkregen. Ze werden tot 2018 in erfpacht gegeven aan de Stichting Overijssels Landschap.

De Hunenborg

De Hunenborg omvat de restanten van een walburg, bestaande uit een hoofdburcht, een terrein met een aarden wal en een gracht, en een voorburcht die nauwelijks meer als zodanig herkenbaar is. Het perceel bevindt zich aan de Kanaalweg N.Z. te Rossum, gemeente Dinkelland.

Het Vasser grafveld

Het Vasser grafveld is een grafveld van 18 hectare aan de Tumuliweg in Vasse, gemeente Tubbergen. In het zuidelijk deel van de droge heide bevinden zich enkele grafheuvels en urnengraven uit respectievelijk de Brons- en de IJzertijd. In 1962 is het gebied door een schenking uitgebreid met 45 are heide in het Vasserveld.

Het Mander grafveld

Het Mander grafveld is gelegen aan de Streuweg in Mander (gemeente Tubbergen) en grenst aan Duitsland. Het omvat drie grafheuvels, waarvan zeker een uit de Jonge Steentijd en een urnenveld uit de IJzertijd.

Het Mauritsbeumke

Het Mauritsbeumke of Vlierbosje op de Usseleres. Prins Maurits zou hier in 1597 geweest zijn. Het vlierbosje is een restant van een bomengroep, een boaken, die in voorchristelijke tijden een heilige plaats vormde. Het terrein van 20 are werd in 1943 geschonken door de gezamenlijke Usseler boeren uit dankbaarheid voor het slagen van een ruilverkaveling.

Zie voor een mooi overzicht van onze bezittingen de overzichten van het Landschap Overijssel: De HunenborgHet Mander grafveld en Het Vasser grafveld

Zie ook:
– informatie over de Hunenborg via Wikipedia.
– informatie over de Usseler es met het Mauritsbeumke via Wikipedia.
– algemene informatie over de gebieden via Natuurgebied Het Springendaal.