Schatbewaarders

Wilt u ook dat Twents erfgoed behouden blijft? Word dan Schatbewaarder van Twente!

De Vereniging Oudheidkamer Twente voelt grote verantwoordelijkheid voor het behoud van Twentse gebruiken en het cultureel erfgoed. De vereniging werd in 1905 opgericht en is daarmee de oudste oudheidkamer van Twente. De oprichters, onder andere leden van de Twentse fabrikantenfamilies, maakten zich ruim honderd jaar geleden zorgen over de teloorgang van het Twents cultureel erfgoed en besloten zich in te zetten voor het behoud daarvan.

In de afgelopen eeuw is de collectie van de Vereniging Oudheidkamer Twente onder andere door aankopen en schenkingen uitgebreid tot een toonaangevende verzameling van schilderijen, gebruiks- en kunstvoorwerpen, boeken, prenten, munten en penningen die allen een relatie hebben tot Twente.

Maar niet alleen voorwerpen, ook de grafvelden in Vasse en Mander zijn door schenkingen in ons bezit gekomen. Daarnaast zijn ook het Mauritsbosje op de Usseler es in Enschede en de Hunnenborg in Volthe, de oudste borg in Twente, eigendom van de Oudheidkamer. De Oudheidkamer heeft een groot deel van haar collectie in langdurig bruikleen gegeven aan verschillende Twentse musea, oudheidkamers en kerken. Hierdoor kan iedereen deze prachtige voorwerpen bewonderen.

De afgelopen jaren heeft de Oudheidkamer helaas niet genoeg geld tot haar beschikking gehad om de gewenste aankopen en de hoognodige restauraties te doen. Aankopen en restauraties die, volgens ons, van groot belang zijn voor het behoud van ons Twents erfgoed. Hierdoor is het moeilijker om aan komende generaties te laten zien, hoe bewoners van onze regio werkten en leefden.

Vindt u het ook belangrijk dat het Twents erfgoed niet verloren gaat? Steun ons door Schatbewaarder van Twente te worden. De Vereniging Oudheidkamer Twente is op zoek naar bedrijven en personen die een aantal jaren een bijdrage van € 500,- per jaar willen doneren. Dit bedrag zullen wij uitsluitend gebruiken voor verwerving en restauratie van Twents cultureel erfgoed.

Wat krijgt u hiervoor terug?

Behoud van Twents Erfgoed! Daarnaast wordt uw logo en de verwijzing naar uw website vermeld op deze website. Onze website wordt jaarlijks zo’n 100.000 keer geraadpleegd. Wij houden u middels een verslag op de hoogte van onze nieuwe aankopen en restauraties.

Vindt u het behoud van ons Twents Erfgoed net zo belangrijk als de Oudheidkamer? Neem dan contact op via: schatbewaarders@oudheidkamertwente.nl

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit personen die de doelstellingen van het aan de Vereniging Oudheidkamer Twente gelieerd fonds ‘Schatbewaarders van Twente’ onderschrijven en derhalve hun naam hieraan willen verbinden.

De volgende personen hebben zitting in het Comité:

 • Dhr. jhr. drs. F.W.W.H. (Wolter) van Coeverden, Elden
  – bedrijfsadviseur
 • Dhr. H.F.V.M. (Herman) Finkers, Beuningen
  – conferencier en (tekst)schrijver
 • Mevr. drs. C.M. (Carleen) Kwint-Hänisch ten Cate, Zenderen
  – landgoed Weleveld
 • Mevr. J.M.G. (Annie) Schreijer-Pierik, Hengevelde
  – politica CDA
 • Dhr. ing. H.B.G. (Herman) Spenkelink, Enschede
  – commissariaten en maatschappelijke functies
De Schatbewaarders van Twente:
 • De heer B. Wendrich
 • De heer E.T.J.T. Kwint
 • Stichting Twentsche Courant
 • Carel Lurvink
 • Cerriva
 • Loogisch B.V.
 • Vredehof Uitvaartverzorging
Overige donateurs en sponsoren:
 • Pollemans & Walhof B.V.
 • Stichting Fondation Jordaan-van Heek
 • Stichting Roelvinkfonds
 • Stichting Willem Willinkfonds
 • Van Lanschot N.V.
 • Drukkerij Veltmann B.V.
 • Diverse privépersonen