Over ons

In 1905 werd de Oudheidkamer Twente opgericht door Twentse fabrikantenfamilies. Zij vreesden voor het verdwijnen van het Twents cultureel erfgoed en besloten zich in te zetten om de Twentse geschiedenis levend te houden. In de ruim honderd jaar daarna werd door aankopen en schenkingen de collectie groter en groter. Schilderijen, gebruiksvoorwerpen, boeken. Inmiddels is de collectie in verschillende musea, oudheidkamers en kerken te zien en kan iedereen het Twents cultureel erfgoed beleven.

Bestuur:

Patrick WelmanVoorzitter
VacatureSecretaris
Rianne Driessen-GeerlingsLid
Caroline WillemsPenningmeester
Adrie HemminkLid
Riet StrijkerLid

Secretariaat:

PostadresStroinksbleekweg 12B, 7523 ZL Enschede
Telefoon secretariaat053 478 7447
Mailsecretariaat@oudheidkamertwente.nl
BankrekeningNL41 RABO 0129 5763 79
Fiscaal nummer0079.69.624

OKT huis:

Verenigingscentrum Oudheidkamer Twente
Stroinksbleekweg 12B, 7523 ZL Enschede
Telefoon 053 478 7447
Website www.oudheidkamertwente.nl

Redactie ’t Inschrien:

PostadresStroinksbleekweg 12B, 7523 ZL Enschede
Mailredactie@oudheidkamertwente.nl
RedactieVacature

Ledenadministratie:

PostadresZie secretariaat
Mailledenadministratie@oudheidkamertwente.nl

Schenken aan de Oudheidkamer

De Vereniging Oudheidkamer Twente beschikt over een unieke collectie waaraan ze haar predicaat ‘Schatbewaarders van Twente’ ontleent. Ze wil haar collectie dan ook graag uitbreiden. Met unieke Twentse stukken als die op de markt komen of haar worden aangeboden. Maar ook met naoorlogse zaken waarvan het belang pas over vijftig jaar wordt onderkend.

Heeft u voorwerpen of een collectie die voor Twente van belang is, dan kunt u schenking aan de Oudheidkamer overwegen. Daarnaast is er geld nodig voor restauratie van waardevolle stukken uit onze collectie. Het schenken van goederen of geld kan fiscaal aantrekkelijk gebeuren. De Oudheidkamer heeft hiertoe regelingen getroffen en wil u daarover graag informeren.

De Oudheidkamer Twente is officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald.
Een ANBI dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen. Wat is het voordeel dat de Oudheidkamer als ANBI is aangemerkt door de Belastingdienst? De ANBI-beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten.

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ze ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Het voordeel van schenken aan een ANBI is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u zelfs meer schenken met hetzelfde geld. De Belastingdienst betaalt na aangifte inkomstenbelasting het verschil terug. U kunt het belasting voordeel houden of ook schenken aan de Oudheidkamer.

Volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting:

Periodiek notarieel schenken

Tot de aftrekbare giften behoren periodieke schenkingen. Dit zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden of werkloosheid van de schenker.

De periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze berust op een bij notariële akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. De eerste termijn mag direct na de schenking vervalt en de volgende vier termijnen met tussenpozen van een jaar.

Voor de vereiste notariële akte kan gebruikgemaakt worden van de diensten van Schenkservice. De kosten voor de akte zijn dan voor rekening van de Oudheidkamer en u hoeft niet naar de notaris. Het minimum bedrag voor periodieke schenking is 150 euro per jaar. Voordeel voor u en voordeel voor de Oudheidkamer!

Met een periodiek notariële schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52% van de jaarlijkse uitkering (gift) terug. De Oudheidkamer kan met een stabiele inkomstenstroom de collectie in goede staat houden en aanvullen. Denk ook aan het opbouwen van collectie van meer recente stukken Twentse geschiedenis.

Periodieke schenkingen in natura

Periodieke schenkingen in natura worden op dezelfde wijze behandeld als schenkingen in geld. Bij schenking van één enkel voorwerp gaat het eigendomsrecht daarvan jaarlijks in gelijke delen over. U kunt bijvoorbeeld denken aan het schenken van een schilderij in vijf gelijke termijnen aan de Oudheidkamer. Uiteraard moet de schenking voldoen aan de criteria van het begrip periodieke schenkingen. Het fiscale voordeel kan dienen als een soort compensatie voor de schenking.

U kunt natuurlijk ook het secretariaat benaderen om een lid van de sponsorcommissie contact met u te laten opnemen.