Historisch archief

De verzameling archivalia in het historisch archief – elf strekkende meter – bevat onder andere koopakten en andere eigendomstitels, voornamelijk uit de 17de en 18de eeuw, enkele markeboeken, een aantal familie- en huisarchieven, en de uitgebreide correspondentie van C.J. Snuif.

Een tot 2007 bijgewerkte en doorzoekbare inventarislijst van het historisch archief van de OkT is als PDF te downloaden van de website van de Twentse Taalbank.

Het historisch archief van de OkT is in te zien in het Kennis- en Informatiecentrum (KIC) van De Museumfabriek.

Historisch archief

wdt_ID id nummer omschr datum titel
1 6.659 HA01 Acte, waarbij Johannes (van Nassau), verkozen bisschop van Utrecht, oorkondt, dat Henricus van Almelo aan zijn zoons Henricus, Philippus en Arnoldus een aantal met name genoemde goederen heeft overgedragen en wel onder goedkeuring van zijn zoon Arnoldus e 26/07/1272 Heerlijkheid Almelo - Huize Almelo
2 6.660 HA02 Acte, waarbij Johannes (van Syrik), bisschop van Utrecht, aan zijn dienstman Philippus van Almelo, zoon van wijlen den miles Henricus, heer van Almelo, en van diens weduwe Aleydis, welke Philippus tot den geestelijken stand wil overgaan, verlof geeft, een 24/08/1293 Heerlijkheid Almelo - Huize Almelo
3 6.661 HA03 Acte, waarbij Wilhelmus (van Mechelen), bisschop van Utrecht, de acte van 1293 Aug. 24, gegeven door zijn voorganger Johannes (van Syrik) bevestigt. Foto naar charter in Rijksarchief Zwolle. 1296 (Dec. 29) crastino innocentium. 29/12/1296 Heerlijkheid Almelo - Huize Almelo
4 6.662 HA04 Acte, waarbij, Johannes Rading oorkondt, dat Guydo (van Avesnes), bisschop van Utrecht, hem heeft benoemd tot voogd der kinderen van Arnoldus van Almelo en hem tevens de bewaring van het kasteel van Almelo heeft toevertrouwd. Foto naar charter in Rijksarc 18/11/1314 Heerlijkheid Almelo - Huize Almelo
5 6.663 HA05 Acte, waarbij Ecbertus van Almelo oorkondt, dat Guydo (van Avesnes), bisschop van Utrecht, hem heeft begunstigd met de leengoederen, genoemd in de acten van 1293 Aug. 24 en 1296 Dec. 29, waarvan de Splinterinchof in het kerspel Ootmerszem wordt uitgezonde 02/05/1317 Heerlijkheid Almelo - Huize Almelo
6 6.664 HA06 Overeenkomst, gesloten tusschen Egbert van Almelo, knape, en Frederic van Blanckenhem, bisschop van Utrecht, over den aanleg van een weg door de heerschap van Almelo naar Twente, waarbij o.a. wordt bepaald, dat van de vervoerde goederen geen tol zal worde ha heerlijkheid almelo - heerlijkheid en huis
7 6.665 HA07 Leenbrief, waarbij Sweder van Voorst wordt beleend met de vrijheid van Almelo met al haar toebehooren en met andere goederen, zoals 'Johan die toe holden plagte'. Leengetuigen Wolter Stellinck en Johan Sticke. Afschr. 18e eeuw. 1e blad ontbreekt. 1457 Oct ha heerlijkheid almelo - heerlijkheid en huis
8 6.666 HA08 Leenbrief, waarbij David van Bourgondie, bisschop van Utrecht, beleent Johan van Rechteren met de vrijheid van Almelo en al haar onderhoorigheden, na opdracht door Johan van Voerst, heer tot Keppel. Leengetuigen Roelof van Bevervoorde, hofmeester, Dirk va ha heerlijkheid almelo - heerlijkheid en huis
9 6.667 HA09 Leenbrief, waarbij Philips van Bourgondie, bisschop van Utrecht beleent Henrick van Hekeren van Rechteren na doode van zijn vader Adolf met de vrijheid van Almelo, met den Vriesenvenne en alle onderhoorigheden, met het huis te Rechteren, den hof te Rechte ha heerlijkheid almelo - heerlijkheid en huis
10 6.668 HA10 Kondschappen, afgelegd voor burgemeesteren, schepenen en raad der stad Almelo ten verzoeke van Henrick van Rechteren, heer tot Almelo, vertegenwoordigd door Wessel van Stenvoorde, richter der heerschap van Almelo, door tien oude mannen uit Almelo over de ha heerlijkheid almelo - heerlijkheid en huis
id nummer omschr datum titel