Overhandiging musket aan Westfries Museum

Op 13 augustus 2021 heeft onze voorzitter Patrick Welman samen met de burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, een bijzonder musket overhandigd aan Eugene Bakker van het Westfries Museum.

Jarenlang lag het geweer, dat in bezit is van de Oudheidkamer Twente, in opslag bij de Museumfabriek. Er werd gedacht dat het een jachtgeweer was. Mathieu Willemsen, de conservator van het Nationaal Militair Museum, zag het geweer online in de digitale bestanden van de Museumfabriek. Hij direct geïnteresseerd en bracht een bezoek aan het wapen om nader onderzoek te doen. Algauw bleek dat het ging om een musket dat in opdracht van de Gecommitteerde Raden in Hoorn was gemaakt. Het musket is vervaardigd tussen 1781 en 1795 en werd in die tijd snaphaan genoemd. Uit een inscriptie op het geweer blijkt de afkomst. Het moet een bijzondere geschiedenis hebben gehad want uit de gesteldheid van het musket blijkt dat het veelvuldig is gebruikt. Hoe het musket in Twente terecht is gekomen is onbekend. Het Westfries Museum in Hoorn werd op de hoogte gebracht en gaf aan het musket graag te willen tentoonstellen.

Onno van Veldhuizen is oud-burgemeester van Hoorn en wilde graag het musket overhandigen aan het Westfries Museum zodat het weer terecht komt op de plek waar het thuishoort. Vanaf oktober 2021 kunt u het musket bewonderen in Hoorn en binnenkort kunt u de vlog over het musket zien op onze website en social media.